Aktualności 2007

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 8 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich organizuje cykl szkoleń nt. Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP). Swoim doświadczeniem podzielą się beneficjenci poprzednika CIP - Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości (MAP). W programie także informacje o wybranych działaniach PO IG, Regionalnych Programów Operacyjnych, PO RPW.

więcej

Prezentujemy krótki poradnik „Jak przygotować rozliczenie końcowe projektu" będący uzupełnieniem wydanej w 2006 r. publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach działania 2.3 schemat „A". Celem poradnika jest przedstawienie jednolitych zasad końcowego rozliczenia projektów dofinansowanych w ramach Działania 2.3 schemat „A" SPO RZL.

Konkurs na Innowacyjny PomysłKonkurs na Innowacyjny Pomysł !!! Zgłoszenia do 20 listopada. Dla najlepszych pomysłów - nagrody - laptopy oraz wsparcie Inkubatora Uniwersytetu Łódzkiego lub Łódzkiego Technoparku (rok za darmo w inkubatorze), pomoc we wprowadzeniu pomysłu w życie i finansowaniu rozwoju. Organizatorzy - Inkubator Technologii Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Łódzkim Technoparkiem oraz Ministerstwem Nauki zapraszają studentów, absolwentów, pracowników uczelni wyższych, naukowców, wynalazców, zespoły badawcze, młode firmy oraz osoby które chcą wprowadzić w życie innowacyjny pomysł i dotrzeć ze swoim produktem i usługą na rynek.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 7 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
Przetarg nieograniczony na "Dostawę sprzętu komputerowego".
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kampanii medialnych promujących ideę kształcenia ustawicznego w ramach szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz mikropożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców udzielanych w ramach dofinansowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i oferty funduszy kapitału zalążkowego".