6 listopada 2007
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kampanii medialnych promujących ideę kształcenia ustawicznego w ramach szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz mikropożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców udzielanych w ramach dofinansowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i oferty funduszy kapitału zalążkowego".
6 listopada 2007
Przetarg nieograniczony na usługi "Zamieszczania w prasie regionalnej ogłoszeń i reklam Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)".
5 listopada 2007
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 6 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
31 października 2007
Uprzejmie informujemy, że dzień 2 listopada br. jest dla pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
29 października 2007
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie audytu projektów w ramach SPO RZL".
29 października 2007
Przetarg nieograniczony na "Kontrolę projektów realizowanych w ramach SPO RZL działanie 2.3 schemat a".
23 października 2007
Prezentujemy listę wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach projektu pilotażowego „Wsparcie na rozwój Technostarterów i dla Technostarterów".