Aktualności 2007

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje dodatkową listę projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1 SPO-WKP. Lista zawiera projekty, które w wyniku złożonych odwołań zostały poddane ponownej ocenie i otrzymały średnią punktację wynoszącą co najmniej 79,33 pkt.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 2 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw pt: "Informacja gospodarcza - instrument wspierający przedsiębiorców". Spotkanie odbędzie się 9 października br. w Warszawskim Domu Technika ul. Czackiego 3/5. Celem spotkania jest przedstawienie korzyści wynikających z możliwości wykorzystania dostępnej informacji gospodarczej w prowadzeniu własnego biznesu, w tym zaprezentowanie sposobów na minimalizowanie ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku nierzetelnych kontrahentów oraz sposobów na skuteczne odzyskiwanie należności.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości do udziału w bezpłatnych seminariach nt. Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz oferty usług ośrodków KSU w regionie. Podczas seminariów zostaną zaprezentowane m.in. możliwości współpracy z ośrodkami KSU w ramach realizacji Programów Operacyjnych, w tym Regionalnego w latach 2007-2013.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wolnych miejscach na szkoleniach językowych w ramach projektu Turystyka - wspólna sprawa.

więcej

Zaktualizowano pakiety informacyjne zawierające informacje nt. programów wsparcia skierowanych do przedsiębiorców w okresie programowania 2007-2013.

więcej