Aktualności 2007

Centrum Euro Info przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w imieniu Ambasady Hiszpanii w Polsce, Hiszpańskiego Instytutu Handlu Zagranicznego oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zaprasza do udziału w Polsko - Hiszpańskim Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się w Warszawie, 15 - 16 października. Celem forum jest umożliwienie zidentyfikowania potencjalnych hiszpańskich projektów inwestycyjnych w Polsce oraz pozyskanie lokalnych partnerów.
Przetarg nieograniczony na "Benchmarking parków technologicznych w Polsce".
Przetarg nieograniczony na realizację usługi: "Pomiar obciążeń administracyjnych w niektórych regulacjach dotyczących ochrony środowiska".
Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych pt. „Rozwój kompetencji ośrodka KSU do świadczenia usług" dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU).
Przetarg nieograniczony na "Kontrolę projektów realizowanych w ramach SPO RZL działanie 2.3 schemat a".
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie i dystrybucję materiałów reklamowych działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości".
Centrum Euro Info przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) do udziału w międzynarodowym spotkaniu brokerskim, które odbędzie się 22-23 listopada br. w Aalborg w Danii.