Aktualności 2007

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniach regionalnych poświęconych zagadnieniom wykorzystywania nowoczesnego oprogramowania dla przedsiębiorców sektora MSP, możliwości uzyskania wsparcia na nowe rozwiązania informatyczne oraz zwiększania konkurencyjności polskich MSP na rynku.
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PARP zostały zamieszczone pakiety informacyjne zawierające aktualne informacje nt. programów wsparcia skierowanych do przedsiębiorców w okresie programowania 2007-13.

więcej

Przetarg nieograniczony na usługi "Zamieszczania w prasie regionalnej ogłoszeń i reklam Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
Z dniem 31 sierpnia br. Minister Gospodarki Pan Piotr Woźniak odwołał ze stanowiska Zastępców Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panią Barbarę Kaśnikowską, Pana Zbigniewa Stępniewskiego oraz Pana Dariusza Szewczyka.

więcej

Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie i przeprowadzenie badania doświadczenia ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP w prowadzeniu projektów".
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych".
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w ramach programu pilotażowego „Wsparcie na rozwój klastra".