5 września 2007
Centrum Euro Info przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) do udziału w międzynarodowym spotkaniu brokerskim, które odbędzie się 22-23 listopada br. w Aalborg w Danii.
5 września 2007
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniach regionalnych poświęconych zagadnieniom wykorzystywania nowoczesnego oprogramowania dla przedsiębiorców sektora MSP, możliwości uzyskania wsparcia na nowe rozwiązania informatyczne oraz zwiększania konkurencyjności polskich MSP na rynku.
3 września 2007
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej PARP zostały zamieszczone pakiety informacyjne zawierające aktualne informacje nt. programów wsparcia skierowanych do przedsiębiorców w okresie programowania 2007-13.

więcej

31 sierpnia 2007
Przetarg nieograniczony na usługi "Zamieszczania w prasie regionalnej ogłoszeń i reklam Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".
31 sierpnia 2007
Z dniem 31 sierpnia br. Minister Gospodarki Pan Piotr Woźniak odwołał ze stanowiska Zastępców Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panią Barbarę Kaśnikowską, Pana Zbigniewa Stępniewskiego oraz Pana Dariusza Szewczyka.

więcej

23 sierpnia 2007
Przetarg nieograniczony na "Przygotowanie i przeprowadzenie badania doświadczenia ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP w prowadzeniu projektów".
22 sierpnia 2007
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych".