Aktualności 2007

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania wniosków w ramach Programu pilotażowego „Wsparcie na rozwój technostarterów i dla technostarterów".
Uprzejmie informujemy, iż 22 sierpnia 2007 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: "Kontrola projektów realizowanych w ramach SPO RZL działanie 2.3 schemat a".
Przetarg nieograniczony na realizację usługi „Ewaluacja sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego".
Przetarg nieograniczony na "Opracowanie i aktualizację pakietów oraz produktów informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców".
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przeprowadzić aktualizację oraz rozszerzenie liczby haseł zawartych w publikacji "Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć". Wykonawca zadania zobowiązany jest do przedstawienia listy nowych haseł związanych z tematem Słownika oraz tematami pokrewnymi. Obecnie Słownik jest dostępny w formie książkowej w siedzibie PARP, a także na Portalu Innowacji w wersji pliku do pobrania oraz jako narzędzie interaktywne z możliwością wyszukiwania haseł. Termin zgłaszania propozycji: 28 sierpnia 2007 roku, do godziny 16.00.
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie ewaluacji ex-post Regionalnego programu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (Phare 2003 SSG) oraz programu Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - Inwestycje MSP w Technologie i Innowacje (Phare 2003 SSG)".