19 grudnia 2007
Zapraszamy do konsultacji społecznych dotyczących naboru ekspertów do oceny projektów w ramach działań 1.4 - 4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
17 grudnia 2007
Przetarg nieograniczony na realizację usługi "Bilans kapitału ludzkiego a potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstw - projekt badawczy - pilotaż".
10 grudnia 2007
30 listopada na Uniwersytecie Łódzkim wyłoniono zwycięzców w „Konkursie na Innowacyjny Pomysł" 2007 zorganizowanym przez Centrum Transferu Technologii UŁ i fundację UŁ "Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii" wraz z Technoparkiem Łódź.

więcej

10 grudnia 2007
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 12 i 13 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
7 grudnia 2007
"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ..." Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 grudnia 2007 r. zmarła tragicznie Pani ALICJA TUZINEK, Konsultant KSU z Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Szczere kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny i współpracowników, składają Prezes oraz pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5 grudnia 2007
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę nr 11 wniosków zaakceptowanych do przyznania wsparcia w ramach programu "Wsparcie na ochronę własności przemysłowej".
4 grudnia 2007
Przetarg nieograniczony na "Przeprowadzenie kampanii medialnych promujących ideę kształcenia ustawicznego w ramach szkoleń dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz mikropożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców udzielanych w ramach dofinansowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych i oferty funduszy kapitału zalążkowego".