Aktualności 2016

Ogłoszenie o konkursie dla II Etapu działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP”. Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania.

Zapraszamy do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 1 w 2016 r. dla poddziałania 3.2.1 POIR "Badania na rynek".

Mając na uwadze konieczność przygotowania po zakończeniu oceny projektów protokołu z prac Komisji Oceny Projektów wraz z listą ocenionych projektów oraz w trosce o wysoką jakość przygotowanej dokumentacji, wydłużono termin na rozstrzygnięcie konkursu do 4 miesięcy.

Najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców, mapa instrumentów finansowych UE, w tym  najnowsza oferta w Polsce, prezentacja wyników badania o rynku mikro i debata „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu” z udziałem zastępcy prezes PARP, Marcina Szyguły.

więcej

14 grudnia Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oficjalnie zaprezentowała swoją ofertę oraz nowy model obsługi przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest jedną z kluczowych instytucji integrujących się w ramach Grupy.

więcej

Dzięki blisko 104,6 mln zł Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 14 grudnia między PARP, a miastem Olsztyn. W wydarzeniu wzięli udział: wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru dla poddziałania 3.3.3 PO IR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie.

więcej