29 grudnia 2016

Ogłoszenie o konkursie dla II Etapu działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP”. Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania.

29 grudnia 2016

Zapraszamy do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR.

19 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 1 w 2016 r. dla poddziałania 3.2.1 POIR "Badania na rynek".

Mając na uwadze konieczność przygotowania po zakończeniu oceny projektów protokołu z prac Komisji Oceny Projektów wraz z listą ocenionych projektów oraz w trosce o wysoką jakość przygotowanej dokumentacji, wydłużono termin na rozstrzygnięcie konkursu do 4 miesięcy.

16 grudnia 2016

Najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców, mapa instrumentów finansowych UE, w tym  najnowsza oferta w Polsce, prezentacja wyników badania o rynku mikro i debata „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu” z udziałem zastępcy prezes PARP, Marcina Szyguły.

więcej

14 grudnia 2016

14 grudnia Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oficjalnie zaprezentowała swoją ofertę oraz nowy model obsługi przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest jedną z kluczowych instytucji integrujących się w ramach Grupy.

więcej

14 grudnia 2016

Dzięki blisko 104,6 mln zł Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana 14 grudnia między PARP, a miastem Olsztyn. W wydarzeniu wzięli udział: wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak.

więcej

13 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru dla poddziałania 3.3.3 PO IR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie.

więcej