Aktualności 2016

Zapraszamy w środę, 14 grudnia 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące wspierania zgłoszonych przez przedsiębiorcę proinnowacyjnych usług doradczych, które będą stymulować proces wdrażania wybranej przez niego innowacji we współpracy z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji (poddziałanie 2.3.1 POIR).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała o otwarciu uzupełniającego naboru ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o udzielenie pożyczki na realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym w celu zapewnienia udziału osób posiadających możliwie szerokie doświadczenie zarówno w obszarze dokonywania inwestycji w podmioty wczesnego etapu rozwoju, jak i w zakresie oceny wniosków o udzielenie pożyczki.

Autorzy najbardziej innowacyjnych polskich rozwiązań odebrali statuetki Polskiego Produktu Przyszłości. Uroczysta gala konkursu, która odbyła się 30 listopada w Warszawie, to zwieńczenie interesującej, dziewiętnastej już, rywalizacji dokonań technicznych i technologicznych polskich przedsiębiorców i naukowców.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.