Aktualności 2016

Zapraszamy do udziału w VI Konferencji Badawczej PARP pt. „Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie”, która odbędzie się 8 grudnia 2016 r. w Warszawie. Konferencja jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, jednocześnie wyjątkową okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności i wynikami najnowszych badań Agencji i jej partnerów w obszarze strategii rozwoju firmy. Wiodącym tematem tegorocznej edycji jest zintegrowane podejście do projektowania i rozwoju firmy na każdym poziomie zarządzania.

Szczegóły i rejestracja

 

Podczas zakończonego dzisiaj Kongresu 590, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawił Konstytucję dla biznesu regulującą zasady prowadzenia biznesu w Polsce. Wprowadzenie rozwiązań, które dadzą nowy impuls do rozwoju polskiej przedsiębiorczości zostało zapowiedziane w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Opracowaliśmy gruntowną reformę prawa gospodarczego, w której proponujemy pozytywny przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją. Hasłem przewodnim pakietu jest wolność, a sercem ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku" – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. W sesji plenarnej wziął udział prezydent, Andrzej Duda.

więcej

Jak tworzyć inteligentne miasta? W jaki sposób zwiększać innowacyjność biznesu? Jak rozwijać kapitał ludzki? Zapraszamy do udziału w 7. Forum Rozwoju Mazowsza. Kilkadziesiąt debat, prelekcji, warsztatów, sesji networkingowych oraz możliwość spotkania z ekspertami PARP.

więcej

Celem projektu jest budowa ogólnopolskiej sieci mentorów biznesu, którzy wspierać będą przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej, bo, zgodnie z mottem projektu „Sukces osiągają ci, którzy nie boją się porażki”. W trakcie konferencji dyskutować będziemy o tym, czym jest porażka w biznesie. Co zrobić, aby nie była końcem działalności, ale cennym doświadczeniem dającym impuls do dalszego rozwoju? Dyskutować będą mentorzy, eksperci oraz przedsiębiorcy, którzy niejeden kryzys mają już za sobą i wciąż z powodzeniem prowadzą swoje firmy. 

Baza Usług Rozwojowych jest przedsięwzięciem wyjątkowym, gdyż jako jedyna umożliwia zapisywanie się na usługi szkoleniowe i doradcze z możliwością dofinansowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. To ważna informacja dla wszystkich, którzy zamierzają świadczyć usługi tego typu. Środki na ich realizację dostępne są już w trzech województwach, a ich uruchomienie w pozostałych jedenastu to kwestia najbliższych miesięcy. Na wsparcie przedsiębiorców za pośrednictwem Bazy przeznaczono prawie 400 mln euro.

Zapraszamy do udziału w seminariach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne przy PARP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: „System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców”. 22 listopada (wtorek) br. w Warszawie oraz 23 listopada (środa) br. w Łodzi.