Aktualności 2016

Mutual Learning Programme wspiera kraje członkowskie w osiągnięciu założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia poprzez wymianę doświadczeń i proces wzajemnego uczenia się.  14 i 15 listopada br. w siedzibie PARP, przedstawiciele OECD, CEDEFOP, administracji 10 państw członkowskich UE (Irlandii, Belgii, Włoch, Danii, Estonii, Chorwacji, Litwy, Serbii, Malty i Hiszpanii) i niezależni eksperci zaprezentują międzynarodowe doświadczenia w zakresie monitorowania zapotrzebowania na kompetencje jako narzędzia wspierającego działania na rzecz zniwelowania występujących luk kompetencyjnych w gospodarce.

więcej

4-6 listopada 2016 r. w stolicy Łotwy, Rydze, odbyło się Forum Biznesowe towarzyszące V. Szczytowi Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Coroczne spotkania liderów państw formuły „16+1” są doskonałą okazją do dyskusji na temat rozwoju współpracy gospodarczej. Tegoroczna koncentrowała się wokół czterech obszarów: transportu, innowacji, integracji i wspólnego rozwoju.

więcej

Promocja polskiej branży meblarskiej i polskiego wzornictwa użytkowego, networking oraz spotkania branżowe na stoisku z odbiorcami niemieckimi i z innych państw.

więcej