Aktualności 2016

Obowiązujący termin składania wniosków : 1 luty 2016 r. – 15 marca 2016 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu 10 lutego 2016 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój podjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości usług świadczonych za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Ww. wymagania są rezultatem konsultacji społecznych prowadzonych w IV kwartale 2015 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuję kolejną listę projektów, które spełniły wszystkie kryteria wyboru projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (Nr: 3/2015) w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Ambasady Brytyjskiej do udziału w polsko-brytyjskich spotkaniach biznesowych z 20 brytyjskimi firmami reprezentującymi sektor zaawansowanych technologii produkcji (Advanced Manufacturing). Spotkania, które odbędą się w Warszawie 8 marca 2016 r. adresowane są przede wszystkim do firm reprezentujących m. in. branżę lotniczą, motoryzacyjną, maszynową, technologii 3D, teleinformatyczną.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) organizowane przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 3 marca 2016 roku w Business Link PGE Narodowy (Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1) o godzinie 10:00.

więcej

Obowiązujący termin składania wniosków : 15 marca 2016 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje trzecią, częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.