Aktualności 2016

Informujemy o ogłoszeniu dodatkowego naboru dla poddziałania 3.3.3 PO IR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (czwartą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

Zapraszamy do wirtualnego udziału i zadawania pytań na czacie podczas w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Zawieranie umów, ich zabezpieczenia oraz arbitraż w obrocie z kontrahentami z UE". Seminarium odbędzie się 7 listopada 2016 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godz. 10:30-14:30. Początek transmisji o godz.10:30.

więcej

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 października 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl  informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających pełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 02.11.2016r.).

 

więcej

Prezentacja funkcjonalności systemu ZRK w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zajęcia praktyczne z obsługi wniosków o włączenie kwalifikacji w rejestrze, podczas szkolenia z obsługi systemu informatycznego 16 i 23 listopada br. w Atrium Tower Warszawie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (trzecią) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej