Aktualności 2016

Informacja o liczbie wniosków złożonych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)".

W Regulaminach konkursów w ramach działań 1.3.1, 1.4 oraz 2.2 PO PW doprecyzowaniu uległy zapisy §9 Zasady dokonywania oceny formalnej w zakresie podania do publicznej wiadomości wyników oceny formalnej.

więcej

Polecamy Państwa uwadze filmy instruktażowe Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, których celem jest przybliżenie Państwu tematyki związanej z zamówieniami publicznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz ds. Rozwoju Przemysłowego; Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jak również zamówień realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Banku Światowego.

więcej

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2016 r. w JM Hotel w Warszawie (ul. Grzybowska 45).

więcej

Pięć nowych filmów szkoleniowych pomoże małym i średnim przedsiębiorcom poszerzyć wiedzę o praktycznych aspektach ekspansji na zagraniczne rynki.

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która zostanie zorganizowana podczas konferencji i targów NanoIsrael 2016 w Tel Awiwie.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

więcej