Aktualności 2016

W związku z koniecznością przyspieszenia rozpoczęcia wdrażania zaplanowanych w ramach Działania 2.2. PO WER projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, Instytucja Pośrednicząca (PARP) skraca termin naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.02.00-IP.09-00-001/16.

Obowiązujący termin naboru: 1 - 26 lutego 2016 r.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok.Modyfikacja harmonogramu dotyczy:

więcej

Wartość rynku zamówień publicznych organizacji międzynarodowych szacowana jest na 50 mld dolarów amerykańskich rocznie. Jak rozpocząć poszukiwanie informacji o niniejszym rynku? Zachęcamy do zapoznania się z przejrzystą infografiką MZP PARP.

Zapraszamy do obejrzenia filmu - prezentacji do poddziałania 2.3.1 PO IR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP", którego celem jest wsparcie procesu wdrożenia innowacji poprzez finansowanie usług proinnowacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu udzielania Pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet, podaje do publicznej informacji kolejną listę (Lista nr 5) Przedsięwzięć rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w formie Pożyczki (link do zakładki).

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego działania 2.2 PO WER „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców". Podczas spotkania potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące działania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o dokumentację konkursową.

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w czacie eksperckim nt. ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 (PO IR), który odbędzie się 20 stycznia 2016 roku w godzinach 10:00-12:00.