Aktualności 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że pani Bożena Lublińska-Kasprzak zakończyła kierowanie Agencją. Minister Rozwoju ogłosił nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty należy składać lub przesyłać do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Ministerstwa Rozwoju do dnia 29 stycznia 2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2016r. w JM Hotel w Warszawie (ul. Grzybowska 45, Warszawa).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów " Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu - oceny merytorycznej.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym funkcjonowania Generatora Wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 2.2 POPW. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Wnioskodawców działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

więcej

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na kierowane do PARP zapytania dotyczące zasad realizacji instrumentu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (poddziałanie 2.3.3 POIR) publikujemy zestawienie najczęściej podnoszonych kwestii wraz z odpowiedziami PARP.