Aktualności 2016

Jak uzyskać dofinansowanie na podnoszenie kompetencji pracowników? Jak w przeciągu 5 lat zmieni się myślenie o firmie i miejscu pracy i w  jaki sposób efektywnie rozwijać pracowników? Wystąpienia przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój firm z sektora MSP, spotkania z ekspertami z dziedziny zarządzania strategicznego oraz rynku pracy, dyskusje, inspiracje, warsztaty oraz dobre praktyki.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Dialog dla kompetencji jutra", organizowanej przez PARP w Białymstoku, 9 listopada br. (środa), w hotelu Ibis Styles, al. Józefa Piłsudskiego 25.

Udział jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegóły i rejestracja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje kolejną (drugą) listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, dotyczących konkursu przeprowadzonego w 2016 w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

więcej

9 listopada br. w Olsztynie odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich. Eksperci instytucji zajmujących się bezpośrednio tematyką wsparcia dla przedsiębiorców, przedstawią kompleksową ofertę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na wszystkich etapach realizacji: od start-upu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe aż do działań powdrożeniowych; możliwości, jakie dają innowacyjnym firmom inne formy wsparcia (również finansowane z Funduszy Europejskich) i korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwości podejmowania innowacyjnych wyzwań, formy wsparcia partnerstwa pomiędzy biznesem a nauką. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja
W przypadku wyczerpania miejsc, zapraszamy na transmisję on-line.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie II konkursu nr 1/2016 r.

więcej

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy zasady naboru wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami w PARP. W wyniku wprowadzonych zmian modyfikacji uległy oświadczenia dla kandydata na eksperta/eksperta (załącznik 5c) oraz oświadczenia o bezstronności eksperta (załącznik 8 do Zasad). Zmiana nastąpiła również w zakresie kryteriów oceny wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów. Zwracamy uwagę, że obowiązuje również nowy wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów (załącznik 2) oraz nowe wzory zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w wykazie kandydatów na ekspertów w ramach poszczególnych Programów (załączniki 6a, 6b oraz 6c). Po 27 października br. dokumenty składane do PARP przez osoby ubiegające się o status kandydata na eksperta powinny zostać sporządzone zgodnie z nowymi wzorami.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zostały opublikowane kolejne odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym drugim konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.