Aktualności 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu, niewykorzystana w czwartym etapie konkursu kwota alokacji w wysokości 6 600 000,00 zł przeznaczona została w całości na zwiększenie alokacji w ramach szóstego etapu konkursu (nabór wniosków od 22.11 do 21.12.br.)

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 października 2016 r. zamieszczonego na stronie PARP oraz http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl informujemy, iż w związku ze zgłoszeniem propozycji umieszczenia nowego dokumentu na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie wymagań jakościowych ustanowionych dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych, PARP zweryfikowała zgłoszenie negatywnie (patrz Lista certyfikatów / akredytacji – stan na 21.10.2016r.)

więcej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej Subcontractor Connect, która odbędzie się 8 i 9 listopada 2016 r. Giełda zostanie zorganizowana podczas Międzynarodowych Targów Poddostawców Przemysłu Maszynowego i Elektromaszynowego ELMIA Subcontractor w szwedzkim Jönköping.

Tegoroczna, trzecia już edycja DOFE, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016. Nagroda przyznawana jest najbardziej kreatywnym i wpływowym kampaniom realizującym priorytety komunikacyjne UE, prowadzonym przez jednostki administracji publicznej.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż został zmieniony Regulamin konkursu dla działania 2.2 POPW 2014- 2020 oraz wprowadzony został nowy Załącznik nr 8 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej zmian klimatu wspierająca ocenę wniosku o dofinansowanie dla Instytucji Pośredniczącej PO PW 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1:Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałania 3.1.5: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.