Aktualności 2016

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poszukuje kontaktu z firmami posiadającymi projekty oznaczone certyfikatem Seal of Excellence dla Fazy I konkursu na granty w ramach Horizon 2020 SME Instrument.

więcej

Informujemy, że w dniu 14 października 2016 r. na stronie Funduszy Europejskich zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne obowiązują od dnia publikacji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza, w imieniu Wydziału Promocji Handlu oraz Inwestycji w Abu Dhabi, do udziału w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym podczas targów spożywczych SIAL Middle East, które odbędą się w dniach 5 - 7 grudnia 2016 r. w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu okresu przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki upływa 30 listopada 2016 r. o godzinie 16:00.00.

Tegoroczna edycja Łódź Design Festival rozpoczyna się 13 października. To obecnie najważniejsze w Europie Środkowo – Wschodniej wydarzenie związane z projektowaniem o randze międzynarodowej. Prezentuje design w różnych jego odsłonach – od wzornictwa przemysłowego, poprzez art i craft design, projektowanie graficzne i architekturę, aż po modę. Skupia ludzi, którzy dzięki otwartości umysłu i zaangażowaniu podejmują różne wyzwania, mają odwagę projektować i zmieniać otoczenie na lepsze.

więcej