Centrum Prasowe - Aktualności

62,5 mln zł na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest pobudzenie współpracy nauki i biznesu poprzez finansowanie usług świadczonych przedsiębiorcom przez jednostki naukowe. Oferowane przez nie nowe, zaawansowane technologicznie rozwiązania oraz specjalistyczna wiedza będą wsparciem dla około 2300 przedsiębiorców, którzy uzyskają dotacje w tej perspektywie finansowej. Konkurs będzie trwał od 6 czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. i będzie podzielony na dwumiesięczne etapy.

więcej

PARP przeznaczy 320 mln zł na wsparcie kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w cyklu informacyjnym poświęconym możliwościom dofinansowania współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce Wschodniej. Bezpłatne spotkania odbędą się między 11 a 19 maja w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie i Kielcach. W ramach konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” wspierane będzie tworzenie kompleksowych, konkurencyjnych marek (produktów sieciowych) w określonych blokach tematycznych, np. historia, edukacja, kultura, wpisujących się w obszar regionalnych inteligentnych specjalizacji.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz dziewiętnasty zaprasza do udziału w konkursie dla innowacyjnych twórców

Do 16 maja można składać zgłoszenia do konkursu Polski Produkt Przyszłości, który Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje już po raz dziewiętnasty. To szczególna okazja, by zaprezentować i wypromować osiągnięcia, które mają realny wpływ na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki, a tym samym dołączyć do grona laureatów poprzednich edycji, m.in. autorów projektu C-Eye (rehabilitacja mózgu poprzez kanał wzrokowy), wielomodułowej maszyny nowej generacji do ochrony obszarów wodno-błotnych czy systemu dwukierunkowego przekształtnika AC-DC-AC dla przepompowni wysokociśnieniowych. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas uroczystej gali pod koniec 2016 roku.

więcej

Rusza konkurs „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia dziś konkurs, w ramach którego wspierane będzie budowanie współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce Wschodniej. Efektem tej współpracy będzie stworzenie kompleksowych, konkurencyjnych marek (produktów sieciowych) w określonych obszarach tematycznych, np. historia, edukacja, kultura. Działanie promuje wykorzystanie istniejącego potencjału i walorów Polski Wschodniej jako podstawy działalności gospodarczej.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła konkurs na dofinansowanie projektów, których celem jest opracowanie nowego modelu biznesowego zakładającego internacjonalizację aktywności gospodarczej. Działanie jest odpowiedzią na najczęstsze problemy firm reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw związane z wejściem na zagraniczne rynki. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorcy będą mogli stworzyć diagnozę potencjału w zakresie internacjonalizacji, przeanalizować rynek docelowy, przygotować ofertę pod kątem eksportu, a także rozpocząć aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych.

więcej

Mija miesiąc od uruchomienia programu „Platformy Startowe dla nowych pomysłów" – pierwszego realizowanego na tak szeroką skalę programu wsparcia młodej przedsiębiorczości. Do tej pory wpłynęło ponad 400 pomysłów na własny biznes, a w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje od najbliższego poniedziałku cykl spotkań dla studentów w 5 miastach Polski Wschodniej.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowych skierowanych do przedsiębiorców w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego. Działanie stanowi kolejny etap kształtowania współpracy między sektorem prywatnym a sektorem publicznym i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie podnoszenia jakości wspólnych projektów, które zostało zidentyfikowane m.in. w badaniu „Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce", dostępnym na stronie PARP.

więcej