9 grudnia PARP ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą publikację prasową, audycję radiową i program telewizyjny prezentujące tematykę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem konkursu było zwiększenie świadomości i wiedzy opinii publicznej w zakresie innowacyjności, a także uświadomienie beneficjentom, jakie korzyści wynikają z dofinansowania innowacyjnych projektów z Programu Innowacyjna Gospodarka.
Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii zdobyli tytuł Ambasadora Innowacyjności nadany przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Laureatami konkursu i jednocześnie zdobywcami nagrody głównej zostali:
Pan Mariusz Gawrychowski - dziennikarz Gazety Prawnej za najlepszą publikację prasową
Pan Sławomir Ostrowski - dziennikarz Radia Olsztyn za najlepszą audycję radiową
Pan Przemysław Lisiecki - dziennikarz TVP Łódź za najlepszy program telewizyjny

wyróżnienia otrzymali:
Pani Kinga Kiźlińska - dwumiesięcznik "Euroekspert"
Pani Anna Danilczuk - dwumiesięcznik "Euroekspert"
Pan Grzegorz Świderski - redaktor naczelny dwumiesięcznika "Euroekspert".

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
id: 6742