Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, przekazuje ankietę dotyczącą biuletynu informacyjnego poświęconego tematyce Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 (PO IG), która została opracowana przez Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie opinii na temat biuletynu informacyjnego poświęconego tematyce Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 pt. „Innowacyjni", zwłaszcza jego treści i form promocji oraz sposobu informowania potencjalnych odbiorców o publikacji.

Obecnie planowana jest kolejna edycja biuletynu, a więc Państwa opinia w tej kwestii, jako osób zaangażowanych, bezpośrednio lub pośrednio w realizację PO IG, jest szczególnie istotna, ze względu na budowanie pozytywnego wizerunku wśród jego odbiorców oraz dostarczenie wyczerpującej informacji na temat Programu.

Zwracamy się, zatem z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez Państwa pracowników załączonej poniżej ANKIETY, a następnie odesłanie jej do dnia 3 kwietnia br. w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres:

Departament Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjności
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
z dopiskiem "ANKIETA"

W razie jakichkolwiek pytań w powyższej sprawie prosimy o kontakt z Panią Joanną Zawadzką - Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Zespół Informacji i Promocji, tel. (22) 461- 32 - 34.

 

Ankieta  


id: 3194