Zapraszamy we wtorek, 21 marca oraz w środę, 29 marca 2017 r., w godzinach 10-13, na spotkania informacyjne dotyczące poddziałania 3.2.1. Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Podczas spotkań, które odbędą się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A w Warszawie, przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, zakresu i wysokości kwoty dofinansowania oraz zasad prawidłowej realizacji projektu.

id: 49464