Zamówienie nr 1: „Zakup dwóch komór grzewczych z pełną automatyką sterowania systemem vacuum.” na potrzeby projektu  Carbon Fox Sp. z o.o. realizowanego w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (III oś Priorytetowa „Kapitał dla innowacji”, POIG 2007-2013).

 

id: 49655