Centrum Prasowe - Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia konkurs na dofinansowanie projektów, których celem będzie powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji – oddolnych inicjatyw „branży dla branży" stymulujących współpracę pracodawców z dostawcami usług edukacyjnych. To odpowiedź na problem braku dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców: 75% polskich przedsiębiorców deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, a jedną z głównych przyczyn jest brak oferty edukacyjnej na rynku odpowiadającej ich potrzebom.

więcej

Jak stworzyć biznesplan? Jak wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej? Skąd wziąć pieniądze na rozwój firmy? Jak zadbać o skuteczną promocję? Wychodząc naprzeciw potrzebom początkujących przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kolejną edycję poradnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. To wyróżniające się na rynku kompleksowe kompendium wiedzy, które w usystematyzowany sposób przeprowadza czytelnika po wszystkich najistotniejszych zagadnieniach, z którymi spotykają się osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie. Poradnik jest cykliczną publikacją wydawaną przez PARP, a jego kolejne edycje cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy poszukują informacji prezentowanych w sposób wiarygodny, przejrzysty i kompletny. Ostatnie wydanie poradnika w ciągu 6 miesięcy zostało pobrane już ponad 40 000 razy.

więcej