– Wchodzimy w etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzisiejsze podpisanie umów jest kolejnym tego przykładem. Nie możemy mówić o nowoczesnej Polsce, bez dobrze rozwiniętej sieci dróg. Większa dostępność transportowa to jeden z niezbędnych warunków rozwoju polskich regionów - powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
– Mamy już komplet umów o dofinansowanie projektów z zakresu transportu drogowego wybranych w pierwszym konkursie Programu Polska Wschodnia– poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – Dzięki 1,2 mld zł dotacji, w Polsce Wschodniej zrealizowanych zostanie 14 inwestycji drogowych o łącznej wartości 1,44 mld zł – dodał.

więcej

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!” powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

 

więcej

106 mln zł dla startupów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, którego celem jest finansowanie innowacyjnych projektów, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju. To druga odsłona tego instrumentu, który spotkał się w ubiegłych latach z pozytywnym przyjęciem przez rynek. Opracowany w procesie szerokich konsultacji mechanizm jest dźwignią finansową dla młodych spółek, która umożliwia przejście z fazy startowej do fazy wzrostu. Fundusz został skonstruowany jako źródło dłużnej formy finansowania dla innowacyjnych startupów, które pozyskały kapitał od inwestorów prywatnych, tj. anioła biznesu lub funduszu podwyższonego ryzyka typu venture capital. Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki rozpocznie się 18 lipca br.

więcej

100 mln zł na promocję marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki dla branż o największym potencjale eksportowym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia konkurs, którego celem jest budowanie Marki Polskiej Gospodarki za granicą poprzez wsparcie firm w promowaniu marek produktowych oraz rozwijaniu działalności eksportowej. Oferta kierowana jest do przedsiębiorców reprezentujących wybrane sektory gospodarki, którzy chcą uczestniczyć w branżowych programach promocji, koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Nabór wniosków potrwa od 24 czerwca do 5 sierpnia.

więcej

Rusza pierwsza inicjatywa w ramach programu Start In Poland

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza pierwszy instrument w ramach rządowego programu Start In Poland. Celem pilotażowego konkursu Scale UP jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. W realizację pilotażu Scale UP zaangażowane będą akceleratory, które zostaną wyłonione przez PARP w konkursie trwającym od 15 lipca do 15 września br.

więcej

PARP uruchamia konkurs z największą w 2016 roku pulą środków dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła dziś przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach konkursu „Badania na rynek”, którego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców realizujących du-że projekty, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 milionów zł. Badania na rynek to konkurs z największą pulą środków przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców wśród wszystkich działań PARP w 2016 roku. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia.

więcej

135 mln zł na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie innowacyjnych produktów lub usług. Otrzymana pomoc może zostać przeznaczona zarówno na finansowanie inwestycji w fazie początkowej przedsięwzięcia, jak i na zakup usług doradczych czy uzyskania patentów, niezbędnych do skutecznego wdrożenia innowacji. Nabór wniosków potrwa od 30 czerwca do 31 lipca.

więcej