Regionalnie o klastrach

Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie polityki klastrowej oraz stworzenie wspólnego łańcucha wartości poprzez ujednolicanie polityk regionalnych.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

ClusterFY

 

Projekt Interreg Europe „Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains”, w skrócie ClusterFY, jest wspólnym przedsięwzięciem 8 regionów europejskich (Litwa – lider projektu, Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha – Hiszpania, Region Południowy Rumunii). Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie polityki klastrowej oraz stworzenie wspólnego łańcucha wartości poprzez ujednolicanie polityk regionalnych.

Cele szczegółowe to (1) Analiza polityk regionalnych w obszarze klastrów, inteligentnych specjalizacji oraz Key Enabling Technologies; (2) poznawanie regionalnego podejścia, wymiana wiedzy; (3) wdrożenie planu rozwoju polityk regionalnych stworzonych na podstawie prowadzonych analiz; (4) spotkania z polskimi interesariuszami (Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie, koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych) oraz zagranicznymi (partnerzy projektu, interesariusze działań adresowanych przez partnerów – przede wszystkim koordynatorzy klastrów oraz przedstawiciele administracji publicznej); (5)działania informacyjno-promocyjne na temat specjalizacji poszczególnych regionów.

W Polsce w cyklach półrocznych będą odbywały się spotkania, których celem będzie dyskusja nad polityką klastrową oraz przegląd narzędzi wsparcia wobec klastrów, w szczególności dotyczy to konkursu na Krajowe Klastry Kluczowe oraz umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych (konkurs przeprowadzany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Projekt trwa od stycznia 2017 r. do grudnia 2021. Pierwsze trzy lata są przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym oraz wypracowanie planu działań. Kolejne 2 lata to czas wdrażania opracowanych planów.

Więcej informacji znajduje się na stronie ClusterFY.

id: 49586