Logotyp ClusterFyProjekt Interreg Europe „Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains”, w skrócie ClusterFY, jest wspólnym przedsięwzięciem 8 regionów europejskich (Litwa – lider projektu, Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha – Hiszpania, Region Południowy Rumunii). Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie polityki klastrowej oraz stworzenie wspólnego łańcucha wartości poprzez ujednolicanie polityk regionalnych.

Cele szczegółowe:

  • Analiza polityk regionalnych w obszarze klastrów, inteligentnych specjalizacji oraz Key Enabling Technologies;
  • poznawanie regionalnego podejścia, wymiana wiedzy;
  • wdrożenie planu rozwoju polityk regionalnych stworzonych na podstawie prowadzonych analiz;
  • spotkania z polskimi interesariuszami (Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie, koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych) oraz zagranicznymi (partnerzy projektu, interesariusze działań adresowanych przez partnerów – przede wszystkim koordynatorzy klastrów oraz przedstawiciele administracji publicznej);
  • działania informacyjno-promocyjne na temat specjalizacji poszczególnych regionów.

W Polsce w cyklach półrocznych będą odbywały się spotkania, których celem będzie dyskusja nad polityką klastrową oraz przegląd narzędzi wsparcia wobec klastrów, w szczególności dotyczy to konkursu na Krajowe Klastry Kluczowe oraz umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych (konkurs przeprowadzany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Projekt trwa od stycznia 2017 r. do grudnia 2021. Pierwsze trzy lata są przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym oraz wypracowanie planu działań. Kolejne 2 lata to czas wdrażania opracowanych planów.

Więcej informacji znajduje się na stronie ClusterFY.

ClusterFY partners 02

 

 

id: 49586