Regionalnie o klastrach

Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie polityki klastrowej oraz stworzenie wspólnego łańcucha wartości poprzez ujednolicanie polityk regionalnych.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

ClusterFY

 

Projekt Interreg Europe „Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains”, w skrócie ClusterFY, jest wspólnym przedsięwzięciem 8 regionów europejskich (Litwa – lider projektu, Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha – Hiszpania, Region Południowy Rumunii). Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy regionami w zakresie polityki klastrowej oraz stworzenie wspólnego łańcucha wartości poprzez ujednolicanie polityk regionalnych.

Cele szczegółowe to (1) Analiza polityk regionalnych w obszarze klastrów, inteligentnych specjalizacji oraz Key Enabling Technologies; (2) poznawanie regionalnego podejścia, wymiana wiedzy; (3) wdrożenie planu rozwoju polityk regionalnych stworzonych na podstawie prowadzonych analiz; (4) spotkania z polskimi interesariuszami (Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie, koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych) oraz zagranicznymi (partnerzy projektu, interesariusze działań adresowanych przez partnerów – przede wszystkim koordynatorzy klastrów oraz przedstawiciele administracji publicznej); (5)działania informacyjno-promocyjne na temat specjalizacji poszczególnych regionów.

W Polsce w cyklach półrocznych będą odbywały się spotkania, których celem będzie dyskusja nad polityką klastrową oraz przegląd narzędzi wsparcia wobec klastrów, w szczególności dotyczy to konkursu na Krajowe Klastry Kluczowe oraz umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych (konkurs przeprowadzany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Projekt trwa od stycznia 2017 r. do grudnia 2021. Pierwsze trzy lata są przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym oraz wypracowanie planu działań. Kolejne 2 lata to czas wdrażania opracowanych planów.

Więcej informacji znajduje się na stronie ClusterFY.

id: 49586