„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w czacie eksperckim nt. ubiegania się o wsparcie w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 (PO IR), który odbędzie się 20 stycznia 2016 roku w godzinach 10:00-12:00.

id: 48664