Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje pierwszą, częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

id: 48800