Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje piątą, częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

 

id: 48752