Czego przedsiębiorcy mogą się spodziewać w kolejnych kwartałach? Jak duża będzie poprawa sytuacji gospodarczej i popytu? Które branże będą najbardziej zagrożenie upadłością? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Dziennik Gazeta Prawna zapraszają do udziału w debacie online, która odbędzie się 8 października. O prognozach dla polskiej gospodarki będą dyskutować uznani ekonomiści. Swój udział w debacie potwierdzili m.in. B. Lublińska-Kasprzak (PARP) i prof. J. Hausner.

W kolejnych kwartałach 2013 r. możemy się spodziewać wyższego tempa zmian PKB r/r, jednak prognozy nie wskazują wyraźnie na ożywienie gospodarcze – podkreślają autorzy Raportu „Instrument Szybkiego Reagowania”, którzy prognozują spowolnienie z możliwą poprawą sytuacji jeszcze w 2013 r., a z większym prawdopodobieństwem - na początku 2014 r. Pozytywnych zmian nie odczuwają jeszcze firmy. Wciąż wysokie jest prawdopodobieństwo zagrożenia upadłością

Monitoring zmiany gospodarczej prowadzony jest od 2010 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zespół Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera, w oparciu o opracowany na potrzeby projektu ISR model prognostyczny.

Oszacowany przez analityków ISR poziom zagrożenia upadłością wynoszący 22,71% w I p. 2012 r. jest najwyższą wartością ustaloną od początku 2007 r. Zgodnie z prognozami w II półroczu roku 2013 poziom zagrożenia upadłością nadal będzie się utrzymywać blisko maksimum wyznaczonego w 2012 r., osiągając w ramach prognozy neutralnej poziom 22,10%, a w przypadku scenariusza negatywnego - nawet 23,18%.

Najświeższe prognozy zespołu ISR wskazują na

•    Dalsze pogorszenie w produkcji
Scenariusz neutralny dla przedsiębiorstw produkcyjnych przewiduje wzrost stopnia zagrożenia upadłością w II p. 2013 r., jednak osiągnięte wartości będą niższe względem analogicznych okresów 2012 r.;

•    Poprawę sytuacji w handlu
Dla działalności handlowej scenariusz neutralny na II p. 2013 r. zakłada obniżenie stopnia zagrożenia upadłością do poziomu 20,70%;

•    Najtrudniejszą sytuację w usługach
Za sprawą sytuacji w budownictwie, w najgorszej kondycji mogą być firmy prowadzące działalność usługową. Od II półrocza 2007 r. obserwowany jest znaczny wzrost zagrożenia, który nawet w scenariuszu neutralnym szacowany jest na 24,54%, z możliwym niewielkim zmniejszeniem w II p. 2013 r.

Jak polscy przedsiębiorcy mogą interpretować prognozy? Jak przekładają się one na codzienne funkcjonowanie firm? Czy 2014 r. przyniesie stabilne i odczuwalne ożywienie? To tylko wybrane pytania, na które będą się starali odpowiedzieć zaproszeni do debaty eksperci. Podstawę dyskusji stanowić będą analizy dokonane w projekcie ISR, który służy zbudowaniu Instrumentu Wczesnego Ostrzegania pozwalającego na podejmowanie działań wyprzedzających, korygujących, a przede wszystkim obniżających koszty ekonomiczne i społeczne okresowych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki.

Panel dyskusyjny przygotowany został w interaktywnej formule - wyniki badań oraz dostępne na rynku narzędzia będą na bieżąco komentowane i omawiane przez ekspertów. Swój udział w debacie potwierdzili: prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK), dr Janusz Jankowiak (PRB), Bożena Lublińska-Kasprzak (PARP), prof. dr hab. Krzysztof Marczewski (SGH), dr Piotr Boguszewski (NBP). Debatę poprowadzi Marek Siudaj, kierownik działu Biznes Dziennika Gazeta Prawna.

Debata online odbędzie się 8 października 2013 r. w godz. 11.30-13.00.

Weź udział w debacie >>>

id: 35609