Zapraszamy beneficjentów Programów Operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Polska Wschodnia, Innowacyjna Gospodarka, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój do udziału w tegorocznej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017.

 

id: 49467