Regulamin
   Wzór aneksu do umowyDownload this file (wzór aneksu_czysty_21.07.2017.pdf).pdf305 kB pobierz
   Załącznik nr 13 do umowy pożyczkiDownload this file (Zal_13_do_Umowy_Zastaw rejestrowy_obowiazuje_od_07_2017.pdf).pdf236 kB pobierz
   Regulamin FPWI_obowiązuje od 16.01.2017.docxDownload this file (Regulamin FPWI_obowiązuje od 16.01.2017.docx).docx155 kB pobierz
   Minimalny zakres pełnomocnictwa i blokady_obowiązuje od 16.01.2017.docDownload this file (Minimalny zakres pełnomocnictwa i blokady_obowiązuje od 16.01.2017.doc).doc158 kB pobierz
   Zał 1 do Umowy i Regulaminu Wniosek o pożyczkę po uwagachDownload this file (Zal 1 do umowy i Regulaminu_Wniosek o pozyczkę po uwagach.xlsx).xlsx75 kB pobierz
   Oświadczenie WnioskodawcyDownload this file (Oświadczenie_Wnioskodawcy pod Wnioskiem.doc).doc173 kB pobierz
   Zał 2 do Regulaminu Deklaracja bezstronności i poufnościDownload this file (Zal 2 do Regulaminu Deklaracja bezstronności i poufności.docx).docx137 kB pobierz
   Zal 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej obowiązuje od 21.09.16Download this file (Zal 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej_zmieniony_21_09_2016.doc).doc214 kB pobierz
   Zał 4 do Regulaminu Karta Oceny merytorycznejDownload this file (Zal 4 do Regulaminu Karta Oceny merytorycznej.doc).doc152 kB pobierz
   Zał 6 do Regulaminu Oświadczenie o złożeniu wnioskuDownload this file (Zal 6 do Regulaminu Oswiadczenie o złożeniu wniosku.doc).doc142 kB pobierz
   Zał 10 do Regulaminu Wzór oświadczenia uzupełnienie wniosku w GWDownload this file (Zal 10 do Regulaminu Wzór oświadczenia uzupełnienie wniosku w GW.doc).doc140 kB pobierz
   Oświadczenie anioła biznesu obowiązuje od 21.09.16Download this file (Oświadczenie anioła biznesu_zmienione_21_09_2016.doc).doc144 kB pobierz
   Oświadczenie funduszu vc obowiązuje od 21.09.16Download this file (Oświadczenie funduszu vc_zmienione_21_09_2016.doc).doc143 kB pobierz
   Oświadczenie z 777Download this file (oświadczenie z 777.docx).docx22 kB pobierz

 Umowa pożyczki
   Zał 3 do umowy Harmonogram uruchomienia i spłat pożyczkiDownload this file (Zal 3 do umowy Harmonogram uruchomienia i spłat pożyczki.xlsx).xlsx12 kB pobierz
   Zał 4 do umowy Wzór deklaracji wekslowejDownload this file (Zal 4 do umowy Wzór deklaracji wekslowej.doc).doc33 kB pobierz
   Zał do deklaracji wekslowej Wzór wekslaDownload this file (Zal do deklaracji wekslowej Wzór weksla.pdf).pdf9 kB pobierz
   Zał 6 do umowy Rekomendacje zasada konkurencyjnosci FPWIDownload this file (Zal 6 do umowy Rekomendacje_zasada konkurencyjnosci FPWI.doc).doc167 kB pobierz
   Zał 7 do umowy Wzór SprawozdaniaDownload this file (Zal 7 do umowy Wzór Sprawozdania.xlsx).xlsx64 kB pobierz
   Zał 8 do Umowy Oświadczenie o statusie przedsiębiorcyDownload this file (Zal 8 do Umowy Oświadczenie o statusie przedsiebiorcy.doc).doc414 kB pobierz
   Zał 9 do Umowy Formularz pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (Zal 9 do Umowy Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Zał 10 do Umowy Oswiadczenie przedsiebiorcy podmiot w trudnościachDownload this file (Zal 10 do Umowy Oswiadczenie_przedsiebiorcy_podmiot w trudnościach.docx).docx133 kB pobierz
   Zał 11 do Umowy Oświadczenie wnioskodawcyDownload this file (Zal 11 do Umowy pożyczki_Nowy_21_09_2016.doc).doc144 kB pobierz
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. - FPWIDownload this file (FPWI.pdf).pdf710 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin FPWI obowiązuje od 21.09.16 do 15.01.17Download this file (Regulamin FPWIn.docx).docx155 kB pobierz
   Zal 5 do Regulaminu Umowa pożyczki obowiązuje od 21.09.16 do 15.01.17Download this file (Zal 5 do Regulaminu Umowa pożyczki_zmieniony_21_09_2016.doc).doc285 kB pobierz
   Regulamin FPWI ob. do 21.09.16Download this file (Regulamin FPWI.docx).docx158 kB pobierz
   Zał 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej ob. do 21.09.16Download this file (Zal 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej.doc).doc213 kB pobierz
   Zał 5 do Regulaminu Umowa pożyczki ob. do 21.09.16Download this file (Zal 5 do Regulaminu Umowa pożyczki.doc).doc283 kB pobierz
   Oświadczenie anioła biznesu ob. do 21.09.16Download this file (Oświadczenie anioła biznesu.doc).doc144 kB pobierz
   Oświadczenie funduszu vc ob. do 21.09.16Download this file (Oświadczenie funduszu vc.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór umowy pożyczki obowiązuje od 16.01.2017 do lipca 2017Download this file (Wzór umowy pożyczki_obowiązuje od 16_01_2017.docx).docx98 kB pobierz
id: 48994