Informujemy, że z dniem 16.01.2017 r. wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej, których wykaz jest dostępny poniżej.


 Regulamin
   Regulamin FPWI_obowiązuje od 16.01.2017.docxDownload this file (Regulamin FPWI_obowiązuje od 16.01.2017.docx).docx155 kBpobierz
   Minimalny zakres pełnomocnictwa i blokady_obowiązuje od 16.01.2017.docDownload this file (Minimalny zakres pełnomocnictwa i blokady_obowiązuje od 16.01.2017.doc).doc158 kBpobierz
   Wzór umowy pożyczki_obowiązuje od 16_01_2017.docxDownload this file (Wzór umowy pożyczki_obowiązuje od 16_01_2017.docx).docx98 kBpobierz
   Zał 1 do Umowy i Regulaminu Wniosek o pożyczkę po uwagachDownload this file (Zal 1 do umowy i Regulaminu_Wniosek o pozyczkę po uwagach.xlsx).xlsx75 kBpobierz
   Oświadczenie WnioskodawcyDownload this file (Oświadczenie_Wnioskodawcy pod Wnioskiem.doc).doc173 kBpobierz
   Zał 2 do Regulaminu Deklaracja bezstronności i poufnościDownload this file (Zal 2 do Regulaminu Deklaracja bezstronności i poufności.docx).docx137 kBpobierz
   Zal 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej obowiązuje od 21.09.16Download this file (Zal 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej_zmieniony_21_09_2016.doc).doc214 kBpobierz
   Zał 4 do Regulaminu Karta Oceny merytorycznejDownload this file (Zal 4 do Regulaminu Karta Oceny merytorycznej.doc).doc152 kBpobierz
   Zał 6 do Regulaminu Oświadczenie o złożeniu wnioskuDownload this file (Zal 6 do Regulaminu Oswiadczenie o złożeniu wniosku.doc).doc142 kBpobierz
   Zał 10 do Regulaminu Wzór oświadczenia uzupełnienie wniosku w GWDownload this file (Zal 10 do Regulaminu Wzór oświadczenia uzupełnienie wniosku w GW.doc).doc140 kBpobierz
   Oświadczenie anioła biznesu obowiązuje od 21.09.16Download this file (Oświadczenie anioła biznesu_zmienione_21_09_2016.doc).doc144 kBpobierz
   Oświadczenie funduszu vc obowiązuje od 21.09.16Download this file (Oświadczenie funduszu vc_zmienione_21_09_2016.doc).doc143 kBpobierz
   Oświadczenie z 777Download this file (oświadczenie z 777.docx).docx22 kBpobierz

 Umowa pożyczki
   Zał 3 do umowy Harmonogram uruchomienia i spłat pożyczkiDownload this file (Zal 3 do umowy Harmonogram uruchomienia i spłat pożyczki.xlsx).xlsx12 kBpobierz
   Zał 4 do umowy Wzór deklaracji wekslowejDownload this file (Zal 4 do umowy Wzór deklaracji wekslowej.doc).doc33 kBpobierz
   Zał do deklaracji wekslowej Wzór wekslaDownload this file (Zal do deklaracji wekslowej Wzór weksla.pdf).pdf9 kBpobierz
   Zał 6 do umowy Rekomendacje zasada konkurencyjnosci FPWIDownload this file (Zal 6 do umowy Rekomendacje_zasada konkurencyjnosci FPWI.doc).doc167 kBpobierz
   Zał 7 do umowy Wzór SprawozdaniaDownload this file (Zal 7 do umowy Wzór Sprawozdania.xlsx).xlsx64 kBpobierz
   Zał 8 do Umowy Oświadczenie o statusie przedsiębiorcyDownload this file (Zal 8 do Umowy Oświadczenie o statusie przedsiebiorcy.doc).doc414 kBpobierz
   Zał 9 do Umowy Formularz pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (Zal 9 do Umowy Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis.xlsx).xlsx83 kBpobierz
   Zał 10 do Umowy Oswiadczenie przedsiebiorcy podmiot w trudnościachDownload this file (Zal 10 do Umowy Oswiadczenie_przedsiebiorcy_podmiot w trudnościach.docx).docx133 kBpobierz
   Zał 11 do Umowy Oświadczenie wnioskodawcyDownload this file (Zal 11 do Umowy pożyczki_Nowy_21_09_2016.doc).doc144 kBpobierz
   Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. - FPWIDownload this file (FPWI.pdf).pdf710 kBpobierz

 Archiwum
   Regulamin FPWI obowiązuje od 21.09.16 do 15.01.17Download this file (Regulamin FPWIn.docx).docx155 kBpobierz
   Zal 5 do Regulaminu Umowa pożyczki obowiązuje od 21.09.16 do 15.01.17Download this file (Zal 5 do Regulaminu Umowa pożyczki_zmieniony_21_09_2016.doc).doc285 kBpobierz
   Regulamin FPWI ob. do 21.09.16Download this file (Regulamin FPWI.docx).docx158 kBpobierz
   Zał 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej ob. do 21.09.16Download this file (Zal 3 do Regulaminu Karta Oceny Formalnej.doc).doc213 kBpobierz
   Zał 5 do Regulaminu Umowa pożyczki ob. do 21.09.16Download this file (Zal 5 do Regulaminu Umowa pożyczki.doc).doc283 kBpobierz
   Oświadczenie anioła biznesu ob. do 21.09.16Download this file (Oświadczenie anioła biznesu.doc).doc144 kBpobierz
   Oświadczenie funduszu vc ob. do 21.09.16Download this file (Oświadczenie funduszu vc.doc).doc141 kBpobierz
id: 48994