Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór arkusza oceny pobierz plik

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór raportu z wykonanej usługi pobierz plik

Wzór wniosku o płatność pobierz plik

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik

 

Dokumenty pomocnicze

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc pobierz plik

Dokument pt. „Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc” z 18.08.2010 r. stanowi materiał pomocniczy opracowany przez PARP i MRR.  Informacje zawarte w dokumencie stanowią komentarz do obowiązujących przepisów i nie mogą być traktowane jako odrębne źródło prawa. 

 

Generator wniosków (link)

id: 20898