Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór arkusza oceny pobierz plik

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór raportu z wykonanej usługi pobierz plikpobierz plik

Wzór wniosku o płatność pobierz plikpobierz plik

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plikpobierz plik

Oświadczenie Wykonawcy usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii pobierz plikpobierz plik

Wzory dokumentów do umowy

Deklaracja o niekaralności osoby fizycznej pobierz plikpobierz plik

Deklaracja o niekaralności osoby prawnej pobierz plikpobierz plik

Oświadczenie o zakazie subwencji pobierz plikpobierz plik

 

Dokumenty pomocnicze

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc pobierz plik

Dokument pt. „Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc” z 18.08.2010 r. stanowi materiał pomocniczy opracowany przez PARP i MRR.  Informacje zawarte w dokumencie stanowią komentarz do obowiązujących przepisów i nie mogą być traktowane jako odrębne źródło prawa. 

Lista identyfikatorów gmin pobierz plik

 

Podstawa prawna

RozporządzenieMinistra Gospodarkiw sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (opracowany tekst jednolity rozporządzenia, nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów) pobierz plik

 

 

id: 31751