Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór arkusza oceny pobierz plik

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik

Wzór raportu z wykonanej usługi pobierz plik pobierz plik

Wzór wniosku o płatność pobierz plik pobierz plik

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik pobierz plik

Oświadczenie Wykonawcy usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii pobierz plik pobierz plik

Wzory dokumentów do umowy

Deklaracja o niekaralności osoby fizycznej pobierz plik pobierz plik

Deklaracja o niekaralności osoby prawnej pobierz plik pobierz plik

Oświadczenie o zakazie subwencji pobierz plik pobierz plik

 

Dokumenty pomocnicze

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc pobierz plik

Dokument pt. „Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc” z 18.08.2010 r. stanowi materiał pomocniczy opracowany przez PARP i MRR.  Informacje zawarte w dokumencie stanowią komentarz do obowiązujących przepisów i nie mogą być traktowane jako odrębne źródło prawa. 

Lista identyfikatorów gmin pobierz plik

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (opracowany tekst jednolity rozporządzenia, nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów) pobierz plik

 

 

id: 31751