Wytyczne dla Wnioskodawców (pobierz plik)

Wniosek o udzielenie wsparcia (pobierz plik)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia (pobierz plik)

Raport z wykonanej usługi badawczo-rozwojowej (pobierz plik)

Wniosek o płatność (pobierz plik)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz plik)

id: 14682