Już od 28 czerwca br. będzie można składać do Narodowego Funduszu wnioski w ramach 10 konkursu na dotacje finansujące audyty energetyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór konkursowy w ramach programu 5.4 Efektywne wykorzystanie energii - część 1 - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach. Terminy składania wniosków: od 28 czerwca do 26 lipca 2013 r.

Informacja o naborze jest dostępna na stronie internetowej NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/ewe-czesc-1konkurs10maj2013/

 

Jednocześnie informujemy, że ruszył nabór wniosków na pożyczki dla przedsiębiorców, których projekty znajdują się na „Liście rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia” w ramach  trzeciego konkursu dla działania 4.5 Programu Infrastruktura i Środowisko, dla których nie zostało udzielone dofinansowanie w formie dotacji z powodu braku środków.

Wnioski w ramach programu 9.2 Współfinansowanie IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska można składać do 30 sierpnia br.

Informacja o naborze  jest dostępna na stronie internetowej NFOŚiGW: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspolfinansowanie-iv-priorytetu-poiis/

 

Przypominamy również, że jak co roku, od 1 lipca do 31 lipca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie na zamknięcie i rekultywację składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, które nie spełniają standardów określonych prawem lub uciążliwych dla środowiska.

Informacje o programie 3.2 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych wraz z formularzami wniosków można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-ziemi/zamykanie-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych-/

id: 33500