Jeszcze tylko 100 przedsiębiorców może skorzystać z usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Jest to ostatnia szansa, aby skorzystać z doradztwa dofinansowanego w 100%.

Usługa w zakresie planowania i finansowania zwrotnego, to nic innego jak połączenie oferty finansowania zwrotnego oraz usługi doradczo-szkoleniowej. Biorąc udział w projekcie przedsiębiorca otrzyma korzystniejszą niż  rynkową ofertę finansowania zwrotnego i pomoc w planowaniu i zarządzaniu przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych tak, by cele przedsięwzięcia były realizowane, a udzielone finansowanie – terminowo spłacane.

Usługę świadczy 20 Podmiotów Wsparcia.  Z kolei oferta finansowania zwrotnego przygotowana jest przez 12 współpracujących z PARP banków, funduszy leasingowych i pożyczkowych , i obejmuje kredyty obrotowe i inwestycyjne, pożyczki i leasingi. Należy podkreślić, iż te produkty są korzystniejsze od ofert standardowych, zostały dostosowane do potrzeb MŚP i dostępne są wyłącznie dla firm biorących udział w projekcie.

Co ważne, firma nie ponosi kosztów udziału w projekcie, działanie finansowane jest z Funduszy Europejskich, z programu Kapitał Ludzki. Usługa jest realizowana według wcześniej wypracowanego pod okiem PARP standardu.

Z usługi może skorzystać każda mikro, mała i średnia firma, niezależnie od branży, w której działa. Nie ma również znaczenia, jak długo istnieje – z usługi mogą korzystać startupy nawet od pierwszego dnia działalności. Wykluczone są natomiast przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich trzech lat zaciągnęły kredyt, pożyczkę lub leasing. Z usługi skorzystało już ponad 600 firm.

Lista Podmiotów oraz szczegóły oferty znajdują się na stronie: link

id: 47777