W chwili obecnej nie jest prowadzony dyżur eksperta dla Programu Bon na Innowacje.


Podstawowych informacji na temat oferowanych przez PARP instrumentów wsparcia udziela Informatorium PARP (link)

id: 27267