Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest współorganizatorem Poland Day, który odbędzie się 31 marca br. w Dolinie Krzemowej w ramach Global Technology Symposium. Inicjatorem i głównym organizatorem Poland Day jest US-Polish Trade Council (USPTC).

Global Technology Symposium jest wiodącą konferencją inwestycyjną rynków wschodzących. Przedmiotem obrad są nowe technologie i metody ich finansowania, wspieranie przedsiębiorczości i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla wyzwań współczesnej gospodarki.

Poland Day to forum dialogu dla polskich i amerykańskich liderów środowisk naukowych, przedsiębiorców i finansistów oraz podjęcie międzynarodowej inicjatywy USPTC, której celem jest utworzenie w Dolinie Krzemowej U.S.-Poland Innovation Hub. Inicjatywa ta otworzy nowe perspektywy dla polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie rozwoju i stymulowania przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje na temat Dnia Polski są dostępne  na stronie http://www.usptc.org/

id: 26420