W związku z rozpoczętym 26 marca 2012 r. konkursem projektów w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza potencjalnych beneficjentów na spotkania informacyjne oraz do Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług.

13 kwietnia 2012r., w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Alfa, ul. Puławska 15, będzie miało miejsce spotkanie informacyjne PARP dotyczące działania 8.1 PO IG. Poruszona zostaną następujące zagadnienia:

  • podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
  • na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
  • wydatki kwalifikowane,
  • procedura aplikacyjna,
  • przebieg oceny formalnej,
  • kryteria oceny merytorycznej wniosków.

Rejestracja uczestników będzie prowadzona do 6 kwietnia br.
Więcej informacji o spotkaniu: http://poig.parp.gov.pl/index/more/26155

Spotkania informacyjne dotyczące działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka organizują również Regionalne Instytucje Finansujące. Pełna informacja o spotkaniach RIF jest zamieszczona na stronie:  http://www.parp.gov.pl/index/index/2060


W pomocy przedsiębiorcom poszukującym możliwości i źródeł finansowania rozwoju firmy służą konsultanci oraz doradcy 51 Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (KSU), wybranych w ramach niedawno zakończonego konkursu PARP. Lista PK KSU dostępna jest na stronie: www.ksu.parp.gov.pl.

Dzięki swojej nowej formule oraz usługom dopasowanym do potrzeb klienta, Punkty Konsultacyjne KSU stały się lokalnymi centrami obsługi obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Mikro i mali przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem firmy, w tym poszukiwaniem możliwości rozwoju w zakresie e-biznesu, mogą otrzymać informacje o możliwości finansowania  z różnych źródeł, m.in ze środków UE w ramach konkursu  8.1.POIG. Dodatkowo przedsiębiorcy realizujący projekty nadzorowane przez PARP (POIG, POKL, RPW)  mogą liczyć na pomoc w ich rozliczaniu w ramach usługi PK KSU „opieka nad klientem”. Zastrzegamy jednak, że konsultanci PK KSU nie mogą pomagać w pisaniu konkretnego wniosku o udzielenie wsparcia.

Warto jednak zwrócić uwagę na trzy nowe usługi, które pojawiły się w ofercie usług PK KSU. Są to: asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz opieka nad klientem.

Celem usługi doradczej pod nazwą „asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” jest wsparcie początkującego przedsiębiorcy we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej, tj: przeprowadzenie analizy pomysłu w kontekście zasadności jego realizacji, potrzeb rynku i konkurencji, ewentualne korekty pomysłu, pomocy w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia i dokumentów niezbędnych do jego rejestracji.

Druga usługa doradcza, skierowana do już działających przedsiębiorców to „asysta w prowadzeniu działalności gospodarcze”. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy tj.: formalno-prawne obowiązki związane z prowadzeniem firmy, marketing, organizacja oraz finansowanie przedsiębiorstwa.

Trzecia nowość w PK KSU to usługa informacyjna „opieka nad klientem”, obejmująca pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu odpowiedniej dla niego usługi specjalistycznej (doradczej, szkoleniowej czy finansowej) oraz pomoc we współpracy z tym usługodawcą w procesie korzystania z tej usługi.

Usługi informacyjne świadczone przez PK KSU są bezpłatne, natomiast usługi doradcze są dofinansowane aż w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalny koszt dla klienta wynosi około  240 zł.

 

 

id: 26428