E-GospodarkaGospodarka elektroniczna rozumiana jest jako realizacja procesów gospodarczych z wykorzystaniem środków elektronicznej wymiany danych. Rozwijające się technologie teleinformatyczne sprawiły, że zmienia się forma procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstw, pomiędzy nimi (tzw. B2B), w kontaktach z klientami indywidualnymi (B2C), a nawet między samymi klientami (C2C). Podstawowe procesy jak obsługa zamówień, płatność, promocja oraz dostawa mogą być realizowane na drodze elektronicznej. Przedmiotem transakcji handlowych stają się produkty i usługi cyfrowe nie mające postaci materialnej. Kluczowym elementem takich nowych form działalności gospodarczej są technologie informatyczne.

 

Poradnik omawia różne aspekty gospodarki elektronicznej:

* podstawy prawne e-gospodarki na świecie i w Polsce,
* perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej,
* zasady działania handlu elektronicznego,
* rozliczenia w e-gospodarce,
* bezpieczeństwo transakcji internetowych,
* firma w sieci - krok po kroku,

Słownik terminów e-gospodarki

Centrum Certyfikacji Unizeto Certum

 

 

   E-GospodarkaAccess this URL (/files/74/81/88/e_gospodarka.pdf).pdf838 kB pobierz
id: 58