920x166 2A

7 grudnia br. w gmachu Ministerstwa Rozwoju zainaugurowany został międzynarodowy projekt Early Warning. Jego celem jest wsparcie przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub widzą u siebie pierwsze oznaki nadciągających trudności. Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji, jak nie stracić wiary we własne siły w obliczu kolejnych wyzwań? Winston Churchil mawiał „Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu”. Jak więc nie utracić entuzjazmu, gdy wszystko idzie nie tak?

Early Warning krok po kroku

Pierwszy krok – kontakt z konsultantem lapka red lewa 30px

Bardzo ważne jest, aby symptomy nadciagających trudności dojrzeć na tyle wcześnie, aby móc odpowiednio zareagować. Pierwszym krokiem powinno więc być opracowanie diagnozy stanu przedsiębiorstwa. Pomogą w tym dostępni w każdym regionie konsultanci, którzy, wspólnie z przedsiębiorcą, spojrzą na firmę „z lotu ptaka”, wskażą obszary problemowe, a następnie zaproponują dalsze działania. Lista konsultantów, ich sylwetki oraz telefony kontaktowe dostępne będą na stronie projektu.

Praca z konsultantem trwać będzie około 10 godzin. Po opracowaniu diagnozy konsultant skieruje przedsiębiorcę do wyspecjalizowanego doradcy, zasugeruje restrukturyzację, a w skrajnym przypadku zamknięcie firmy. Warto to zrobić tak, aby zminimalizować negatywne skutki – finansowe i emocjonalne, dotykające właścicieli i ich rodziny, pracowników i wszystkich interesariuszy firmy. Możliwy jest też scenariusz optymistyczny - problem, z którym zgłosił się przedsiębiorca, uda się rozwiązać już w trakcie pracy z konsultantem.

 

Krok drugi – praca z mentorem

Część przedsiębiorców zostanie skierowana do mentorów - doświadczonych przedsiębiorców, którzy będą dla nich wsparciem w przezwyciężaniu kryzysu, pracując pro publico bono. W trudnych chwilach możliwość kontaktu z osobą, do której mamy zaufanie, która jest dla nas autorytetem i która poradziła sobie z podobnymi do naszych problemami, jest niezwykle ważna, pomaga spojrzeć na sytuację, w której się znajdujemy, z większym dystansem, znaleźć właściwe rozwiązania.

Projekt Early Warning realizowany jest w kilkunastu krajach europejskich. Bazuje na doświadczeniach Danii, gdzie program wsparcia przedsiębiorstw w trudnej sytuacji jest realizowany od 2007 roku. W tym czasie, dzięki sieci ponad 100 mentorów pracujących na zasadzie wolontariatu, udało się pomóc ponad 5 000 przedsiębiorstw.

W Polsce projekt wdrażają Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której zadaniem będzie koordynowanie pracy konsultantów, oraz Fundacja Firmy Rodzinne, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie pracą sieci mentorów.

Kiedy

Obecnie trwa faza przygotowawcza projektu. W drugim kwartale tego roku rozpocznie się faza pilotażowa – do projektu będą mogli przystąpić przedsiębiorcy z czterech regionów Polski. Start projektu na skalę ogólnopolską przewidziany jest w drugiej połowie roku.

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o śledzenie strony projektu, a potencjalnych mentorów – doświadczonych przedsiębiorców, którzy zechcą nieodpłatnie, pro publico bono, podzielić się doświadczeniem, służyć wiedzą i dać wsparciem w trudnych chwilach mniej doświadczonym przedsiębiorcom– zachęcamy do kontaktu z Fundacją Firmy Rodzinne (www.firmyrodzinne.org).

 

cosme

id: 49440