W ramach tegorocznego Tygodnia przedsiębiorcy organizowanego przez ZUS, konsultanci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będą udzielać informacji o Early Warning – projekcie skierowanym do wszystkich przedsiębiorców MMŚP, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub rozpoznają symptomy nadciągających trudności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 14 i 15 września br. do siedziby ZUS - TJO Praga Północ w Warszawie, przy ul. 11 Listopada 15A. 

Przedsiębiorcy będą również mogli wziąć udział w seminariach, skorzystać z porad ekspertów Urzędów Skarbowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędów Miasta. Terminy seminariów i dyżurów ekspertów instytucji zaproszonych do udziału Tygodniu przedsiębiorcy są dostępne tutaj,w zakładce Seminaria i Harmonogramy.

id: 49680