Zużywamy paliwa i energię, by uzyskać efekt użytkowy (często nazywamy to usługą energetyczną), jak: ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, ciepła woda, oświetlenie, napędy, transport, wizja, fonia, komunikacja itp.

W procesach przemysłowych efektem użytkowym może być rezultat takich procesów technologicznych, jak: nagrzewanie, pieczenie, wentylacja, transport gazów, cieczy i ładunków, suszenie, rozdrabnianie, przesiewanie, destylacja, zamrażanie itp.

Do wszystkiego potrzebna jest energia. Wyzwoliła nas od ciężkiej pracy: od czasów rewolucji przemysłowej, od drugiej połowy XVIII w. jej zużycie szybko wzrasta. Spala się coraz więcej paliw kopalnych: węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej.

Cały świat się rozwija, każde społeczeństwo chce poprawić swój dobrobyt. Paliwa i energia są towarem, wszyscy na świecie musimy się nimi dzielić, kupując na rynku światowym i lokalnym. Ale konwencjonalne, kopalne zasoby energii są ograniczone i kiedyś się skończą. Prawo popytu i podaży reguluje ceny paliw i energii, ale popyt ciągle rośnie.

Kraje rozwijające się, o szybko rosnącym zapotrzebowaniu na energię, jak Chiny, Indie, Brazylia potrzebują coraz więcej paliw i energii. To powoduje, że ceny paliw i energii rosną. Okresowe wielkie wahania cen np. ropy naftowej na rynkach światowych to dodatkowy efekt niestabilnej sytuacji politycznej i kryzysów gospodarczych.

Każdy użytkownik energii wie, że energia kosztuje, prawie wszyscy wiedzą, że jego rachunek za paliwa i energię składa się z tego: ile zapłaci za jednostkę paliwa i energii (tonę, m3, litr, GJ – gigadżul) – czyli za jaką cenę kupi paliwo i energię oraz ile zużyje tego paliwa i energii.

Mamy jednak wpływ na wielkość kosztu zużytej energii: mniejszy na ceny paliw i energii, większy – na ilość zużytej energii. Możemy efektywnie zużywać energię, to znaczy z jednostki paliwa i energii uzyskać większy efekt użytkowy albo dany efekt użytkowy uzyskać przy mniejszym zużyciu paliw i energii.

Treścią niniejszego poradnika jest właśnie wskazanie, jak efektywnie wykorzystywać paliwa i energię w przedsiębiorstwie przemysłowym i usługowym. Warto to robić, by rachunek za paliwa i energię nie rósł albo nawet się zmniejszał. Ceny paliw i energii będą rosły. Być może będą chwilowe wahania w górę i w dół, ale długookresowo będzie to trwała tendencja.

Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik (pobierz plik)

id: 13477