Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrówPublikacja jest przewodnikiem zawierającym wiele cennych wskazówek nt. jak zarządzać klastrami i inicjatywami klastrowymi aby zapewnić stabilny rozwój klastra jako grupy podmiotów wzajemnie ze sobą współpracujących, a w szczególności przedsiębiorców oraz regionu, w którym działa klaster.

Przewodnik opracowano w ramach projektu CLOE - Cluster linked over Europe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu INTERREG IIIC WEST.

Przewodnik został przetłumaczony na język polski za zgodą konsorcjum projektu CLOE, reprezentowanego przez jednego z członków konsorcjum: The Economic Development Departament Karlsruhe.
Tłumaczenie wykonano z inicjatywy i ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska wersja publikacji dostępna jest w wersji książkowej oraz na płytach CD w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Elektroniczną wersję, w formie pliku, można pobrać ze strony internetowej projektu CLOE www.clusterforum.org (downloads).

 

Podstawowe informacje nt. publikacji oraz projektu CLOE: 

id: 2056