Inicjatorem Europejskich Dni Pracodawcy, które odbędą się po raz pierwszy we wszystkich krajach Unii Europejskiej jest sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6 kwietnia b.r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele mazowieckich, publicznych służb zatrudnienia spotkają się z pracodawcami. Podczas seminarium „Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców", pracodawcy będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą m.in.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Warszawie, Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Europejskie Dni Pracodawcy organizują także filie WUP w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Pracodawcy uzyskają wskazówki dotyczące m.in.: poszukiwania pracowników w kraju i za granicą, otrzymania środków na szkolenie pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie nowych miejsc pracy oraz zatrudnienie stażystów i osób powyżej 50 lat.

Szczegóły

id: 48757