Pytanie 1.
Część pytań w załączniku „Oświadczenia Wnioskodawcy” dotyczy członka organu zarządzającego/wspólnika spółki. Czy oznacza to, że każda z tych osób powinna osobno złożyć takie oświadczenie?

Odpowiedź:
Tak. Po złożeniu wniosku o udzielnie pożyczki w Generatorze wniosków, do PARP, wraz z „Oświadczeniem o złożeniu wniosku”, każdy z członków organu zarządzającego/wspólnik spółki Wnioskodawcy musi dołączyć podpisany czytelnie załącznik „Oświadczenie Wnioskodawcy”.

id: 49051