Polecamy Państwa uwadze filmy instruktażowe Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne, których celem jest przybliżenie Państwu tematyki związanej z zamówieniami publicznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz ds. Rozwoju Przemysłowego; Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jak również zamówień realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Banku Światowego.

Do Państwa dyspozycji pozostaje 8 krótkich filmów z udziałem przedstawicieli Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne oraz Biura Banku Światowego w Warszawie. Filmy znajdują się na kanale youtube pod linkiem.

 

id: 48694